Master of Arts

Marathi | M.A. Marathi

मराठी विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अर्थात एम.ए. मराठी हा दोन वर्षांचा व एकुण चार सत्रे असलेला मराठी भाषा आणि मराठी साहित्य यांतील अभ्यासक्रम आहे. भाषिक आणि वाङमयीन जाण वाढविणारा असा हा अभ्यासक्रम आहे. मराठी भाषेतील विस्तृत ज्ञानक्षेत्रे विद्यार्थ्यांना खुली करतानाच मराठी भाषेचे समकालीन जागतिक परिप्रेक्ष्यातील स्थान आणि महत्त्व तसेच मराठी भाषेतून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या करिअरच्या विविध संधीही त्यातून अधोरेखित केल्या जातात.

विद्यार्थ्यांची विविध लेखनकौशल्ये वाढीस लागावीत, विशिष्ट विषय वा क्षेत्रांतील भाषिक प्रकल्प राबवता यावेत, नवनवी अध्ययनकौशल्ये आत्मसात करून त्यांची वर्ग तसेच वर्गापलीकडील क्षितिजे विस्तारावीत, अशी रचना असलेला हा विद्यार्थीभिमुख अभ्यासक्रम आहे.

show more... show less...
Language : English | Marathi

Key Information

उद्दिष्टे

अभ्यासपद्धती

ठळक टप्पे

अभ्यासक्रम

फरकाचे मुद्दे